Programma

  Open voor de mens gaat voor een open en transparant beleid. Open en transparant wil zeggen dat iedereen inbreng mag hebben en dat een genomen besluit helder en duidelijk beargumenteerd wordt.
  Daarbij wil Open voor de Mens een proactief en duurzaam beleid voeren. Proactief betekent dat Open voor de Mens vooruit kijkt, toekomstgericht dus. Een reactief beleid treedt alleen maar op nadat zich een probleem heeft voorgedaan. Met duurzaam bedoelen we dat de generaties na ons niet belast mogen worden met beslissingen van nu maar juist kansen krijgen om op hun beurt in een leefbare samenleving te mogen wonen.

  Wij gaan voor dialoog en hebben respect voor andere meningen.

  In het voorjaar 2018 hebben we vier dialoogavonden georganiseerd. Daar hebben we de mening van vele mensen gehoord en samen besproken. Met deze ideeën, gekoppeld aan onze visie hebben we een duidelijk programma opgesteld.

  Programma 2018 NL

  Programme 2018 FR

  © 2018 Open voor de mens - All Rights Reserved.