Waarom

  Twee partijen, Dicht bij de Mens en Open VLD, voerden samen zes jaar oppositie in Bever. Ze delen dikwijls dezelfde meningen maar botsten tegen een gesloten meerderheid die zelden of nooit in dialoog gaat, geen dialoog onder politieke mandatarissen en al zeker geen dialoog met de burger.

  Enkele gedreven inwoners van de gemeente, die verantwoordelijkheid durven nemen en dat ook in hun beroepsleven of in het verenigingsleven doen, kregen evenmin antwoorden als ze vragen stelden. Vragen worden al snel beschouwd als kritiek. Samen wilden ze nu werk maken van verandering. De tijd dat een burgemeester en zijn schepencollege zonder enige vorm van inspraak beslissingen nemen is voorbij. De tijd dat gemeenteraadsleden, zelfs van de meerderheidspartij, beslissingen moeten slikken of goedkeuren zonder gefundeerde uitleg is voorbij. De tijd dat problemen alleen maar opgelost worden als ze zich voordoen is voorbij.

  Bever heeft nood aan visie en aan een transparant en proactief beleid.  Beslissingen moeten duurzaam zijn. Beslissingen moeten daarom doordacht genomen worden. De belangen van alle inwoners moeten eerlijk en duidelijk behartigd worden. Dat is de betekenis van de woorden "respect" en "vertrouwen"! Burgernabijheid is gebaseerd op respect en vertrouwen, op luisterbereidheid en dialoog.

  In 2012 behaalde Open voor de Mens vijf zetels. In de voorbije legislatuur deden ze er alles aan om de meerderheid kritisch te bevragen, bij te sturen, bij de les te houden.  Dat gaf resultaat. Na zoveel jaren inertie kwam er bv een tonnagebeperking. Realistische besparingen werden uitgevoerd. Nodeloze belastingen werden afgevoerd. Sommige zaken lukten dan weer niet. De tijdelijke feestzaal is en was een verschrikkelijk verhaal, dat vermeden had kunnen worden. 

  Open voor de Mens is een waardig en sterk alternatief voor het huidige beleid! Dat is zeker.

  © 2018 Open voor de mens - All Rights Reserved.